Politiikkasuosituksia vuorovaikutteisesti

Just food arvioi ja luo oikeudenmukaisia menettelytapoja ja politiikkasuosituksia kestävän ruokamurroksen tukemiseen.

  1. Arvioimme millaisia nykyiset ruokajärjestelmään vaikuttavat politiikat ja menettelytavat ovat reiluuden näkökulmasta
  2. Teemme yhteistyötä ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa, jotta löydämme keinoja epäoikeudenmukaisuuksien lievittämiseen ja reilun ruokamurroksen edistämiseen
Hankkeen sidosryhmätapaamisessa osallistimme asiantuntijat miettimään huolia ja arvoja. © Anni Savikurki

Vuorovaikutus ja osallistavat politiikka-analyysit ovat Just foodin työkaluja. Niiden avulla kestävyyttä tukevien politiikkayhdistelmien arviointiin saadaan mukaan myös oikeudenmukaisuusasiat. Arvokasta tukea tässä työssä antaa Just foodin neuvonantajaryhmä, joka koostuu eri ministeriöiden ja järjestöjen asiantuntijoista.

Aktiivinen vuoropuhelu ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa on alkanut työpajoissa, joissa on kartoitettu tietotarpeita ja arvioitu politiikkatoimien oikeudenmukaisuutta. Alkuvuodesta 2021 kutsuimme ruokajärjestelmän toimijat ympäri Suomen arvioimaan päästövähennyksiin tähtäävien politiikkatoimien vaikuttavuutta ja toteutettavuutta.

Ensimmäinen osallistavaa ja eri tavoitteita yhteensovittavaa politiikkaa kannattava politiikkasuositus julkaistiin syksyllä 2020.

Lue lisää: 

 

Julkaistu 7.11.2019 klo 9.04, päivitetty 26.5.2021 klo 12.47
  • Tulosta sivu