Politiikkasuosituksia vuorovaikutteisesti

Just food arvioi ja luo oikeudenmukaisia menettelytapoja ja politiikkasuosituksia kestävän ruokamurroksen tukemiseen.

  1. Arvioimme millaisia nykyiset ruokajärjestelmään vaikuttavat politiikat ja menettelytavat ovat reiluuden näkökulmasta
  2. Teemme yhteistyötä ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa, jotta löydämme keinoja epäoikeudenmukaisuuksien lievittämiseen ja reilun ruokamurroksen edistämiseen
Hankkeen sidosryhmätapaamisessa osallistimme asiantuntijat miettimään huolia ja arvoja. © Anni Savikurki

Vuorovaikutus ja osallistavat politiikka-analyysit ovat Just foodin työkaluja. Niiden avulla kestävyyttä tukevien politiikkayhdistelmien arviointiin saadaan mukaan myös oikeudenmukaisuusasiat. Arvokasta tukea tässä työssä antaa Just foodin neuvonantajaryhmä, joka koostuu eri ministeriöiden ja järjestöjen asiantuntijoista.

Aktiivista vuoropuhelua ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa käydään työpajoissa, joissa on kartoitettu tietotarpeita ja arvioitu politiikkatoimien oikeudenmukaisuutta. Alkuvuodesta 2021 kutsuimme ruokajärjestelmän toimijat ympäri Suomen ryhmäkeskusteluihin arvioimaan päästövähennyksiin tähtäävien politiikkatoimien vaikuttavuutta ja toteutettavuutta. Syksyn 2021 työpajassa jatkoimme oikeudemukaisuuksien analyysiä sidosryhmiemme kanssa. 

Ensimmäinen osallistavaa ja eri tavoitteita yhteensovittavaa politiikkaa kannattava politiikkasuositus julkaistiin syksyllä 2020.

Lue lisää: 

 

Julkaistu 7.11.2019 klo 9.04, päivitetty 8.2.2023 klo 17.02
  • Tulosta sivu