Mikä on Reilu ruokamurros - Just Food?

Reilu ruokamurros (JUST FOOD) -hanke tutkii, miten siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti.
Infografiikka, joka kuvaa koko justfood hanketta.
© Just food/SYKE

Käsitteet kuntoon

Ruokajärjestelmään kohdistuu laajoja muutostarpeita. Ilmastonmuutoksen edetessä sen täytyy tehdä osansa päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla sen pitää tuottaa hyvää ravitsemusta ja toimeentuloa aiheuttamatta haittaa ympäristölle.

Muutoksella on aina vaikutuksia, joita voi olla vaikea ennakoida ja ohjailla, etenkin jos asioita katsotaan vain yhdestä näkökulmasta. Siksi oikeudenmukaisuus kytkeytyy ruokajärjestelmän muutokseen olennaisesti. Vaikutusten tulisi olla kaikille reiluja.

Meillä ei kuitenkaan vielä ole käsitteistöä keskustella ja arvioida ruokajärjestelmän muutoksen oikeudenmukaisuusvaikutuksia eikä siten ohjata toimia sopivilla politiikkakeinoilla. Just food on tarttunut haasteeseen ja kehittää määritelmiä ja kriteerejä reilulle ruokamurrokselle.

Tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisuja

Ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutuksia maataloustuotannon kannattavuuteen, ihmisten ravitsemukseen ja mm. luonnon monimuotoisuuteen tarkastellaan kokonaisuutena ja eri tieteenaloja yhdistäen. Tarkastelussa ovat murroksen vaikutusten jakautuminen eri tuotantosuuntien, alueiden ja sosiaalisten ryhmien kesken. Näin voidaan tunnistaa muun muassa joidenkin väestöryhmien joutuminen epäedulliseen asemaan.

Tapaustutkimusten avulla tuotetaan tietoa ja testataan ratkaisuja tunnistettujen haavoittuvien ryhmien tilanteen parantamiseen. Lue lisää ratkaisujen etsimisestä käytännössä.

Politiikkakeinoja vuorovaikutteisesti

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutteisella työskentelytavalla varmistetaan, että tieto vastaa käyttäjien tarpeisiin. Lopputuotteena Just food tulee suosittelemaan reilua ruokamurrosta tukevia menettelytapoja ja politiikkakeinoja.

Strategisen tutkimuksen neuvoston hanke

Just Food -hanke saa rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Just Food -hanke toimii osana kuusivuotista FOOD-ohjelmaa (2019–2025). Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus SYKE ja hankkeen poikkitieteellisessä konsortiossa ovat myös mukana Jyväskylän yliopisto, E2 Tutkimus, Luonnonvarakeskus Luke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Bernin yliopiston Centre for Development and Environment (CDE). 

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 15.38, päivitetty 8.2.2023 klo 16.21

  • Tulosta sivu