Määritelmiä ja kriteerejä

Tähänastinen tutkimus kestävyysmurroksesta on keskittynyt pitkälti murroksen edistämiseen, ei sen vaikutuksiin. Vaarana on, että ruokajärjestelmän kestävyysmurros ratkoo joitain ongelmia, mutta luo tai vahvistaa samalla muita, kuten taloudellista, sosiaalista ja terveydellistä eriarvoisuutta tai ulkoistettuja ympäristövaikutuksia.

Ruokajärjestelmän kestävyysmurrosta on arvioitava kokonaisuutena, koska järjestelmässä kaikki vaikuttaa kaikkeen. © Just food/SYKE

Tutkimustietoa keskustelun tueksi

Just food vastaa tähän haasteeseen esittelemällä oikeudenmukaisen eli reilun murroksen (just transition) -käsitteen ja jalkauttamalla sen ruokajärjestelmätutkimukseen. Just food tuottaa määritelmiä ja kriteereitä oikeudenmukaiselle ruokamurrokselle tuomalla yhteen teoreettisen ja empiirisen työn. Näin yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa tuetaan tutkimuksen avulla.

Rakennamme viitekehystä ja sanastoa reilulle ruokamurrokselle vuorovaikutuksessa hankkeen työpakettien kesken sekä kytkemällä ruokajärjestelmän toimijat mukaan määritelmien ja kriteerien yhteiskehittämiseen ja testaamiseen.

 

Julkaistu 7.11.2019 klo 8.52, päivitetty 8.2.2023 klo 16.45
  • Tulosta sivu