Konsortiotapaaminen summasi hankkeen ensimmäisen vuoden tuloksia

Uutinen 11.9.2020 klo 12.12
Koko Just food -hankekonsortio toivoo koronatilanteen nopeaa paranemista sekä toivottaa kaikille hyvää syksyä ja rakentavaa dialogia matkalla kohti reilua, kestävää ja ilmastoviisasta ruokajärjestelmää! © Anna Ott

Just food – Reilu ruokamurros -hankkeessa on nyt yksi vuosi työtä takana. Paljon on jo tapahtunut ja saatu aikaan, kun alkuvaiheen pohjatyöt on tehty ja työt ovat käynnistyneet eri osatutkimuksissa. Nyt tutkijoilla on edessä kiireinen syksy, kun aineistoja päästään tutkimaan kunnolla.

Hanke on saanut ensimmäisen vuotensa aikana hyvin näkyvyyttä ruokajärjestelmän eri toimijoiden keskuudessa. "Tämä on tietysti positiivinen asia, mutta tuo myös paineita, sillä meitä kysytään paljon eri tilaisuuksiin puhumaan. Tämän syksyn tavoitteena on saada jo alustavia tuloksia eri osahankkeista reilusta ruokamurroksesta käytävän keskustelun tueksi”, sanoo hankkeen johtaja Minna Kaljonen.

Tämän syksyn suuri panostus Just food -hankkeessa on politiikkadialogin järjestäminen ja siihen liittyvä päättäjille suunnattu politiikkasuositus, joka julkaistaan lokakuussa. Niiden myötä päästään hieman avaamaan myös sitä, miten reiluutta voitaisiin määritellä ja arvioida ruokajärjestelmän murroksessa.

Tapaustutkimukset etenevät

Käytännön ratkaisuja etsivissä tapaustutkimuksissa tutkitaan tänä syksynä mm. yhdessä Helsingin kaupungin ja Muuramen kunnan ruokapalvelujen ja nuorten kanssa, miten kouluruokailua voidaan kehittää ilmastoystävällisemmäksi. Tavoitteena on etsiä yhteisöllisiä ja reiluja ratkaisuja, joihin myös nuoret pääsevät esittämään mielipiteensä. Syksyllä valmistuu myös ensimmäisiä tuloksia siitä, miten valiolaiset maidontuottajat näkevät hiilineutraaliin maitoketjuun liittyvät reiluuskysymykset. Lisäksi yhdessä brasilialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettu tapaustutkimus soijantuotannosta auttaa ymmärtämään globaaleihin arvoketjuihin rakentuvia reiluuskysymyksiä. Kumppanuusmaataloutta ruoditaan myös oikeudenmukaisemman tulonjaon näkökulmasta.

Hankkeen ydintä on myös erilaisten murrospolkujen tarkastelu niin ilmaston kuin ravitsemuksen, viljelijöiden toimeentulon ja laajempien ympäristövaikutusten näkökulmista. Mallinnustyö jatkuu syksyllä, ja ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa viimeistään ensi vuoden alkupuolella.

Koronan vaikutuksilta ei voitu välttyä

Koronatilanne on vaikuttanut hankkeessa esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, joita on jouduttu perumaan tai siirtämään. Joitakin tilaisuuksia on onneksi pystytty muuttamaan virtuaalisiksi. ”Työstämme parhaillaan hankkeen omaa podcast-sarjaa, jotta pääsemme keskustelemaan reilusta ruokamurroksesta kiinnostuneiden kanssa myös isommassa mittakaavassa”, sanoo Kaisa Karttunen, hankkeen vuorovaikutusvastaava.

Tänä syksynä hankkeen konsortiokokous järjestettiin osittain verkossa ja osittain yhteisessä tilassa Viikin kampuksella. Kaksipäiväinen tapaaminen toi yhteen hankkeen tutkijoita ja asiantuntijoita Suomesta, Sveitsistä ja Brasiliasta. Vaikka etäyhteyksin työtä saadaan tehtyä, olivat kaikki paikalla olleet yhtä mieltä siitä, että oli hyvä päästä yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan.

Lisätietoja

  • Just food -hankkeen johtaja, johtava tutkija Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 252
  • Just food -hankkeen vuorovaikutusvastaava, tutkija Kaisa Karttunen, e2 Tutkimus, etunimi.sukunimi@e2.fi, puh. 040 7018 129

  • Tulosta sivu