Vastuullisuutta ruokapalveluihin asiakkaita osallistaen – opit kiteytyvät osallistamiskortteihin

Uutinen 23.8.2021 klo 15.43
Ruokapalvelut osallistivat asiakkaitaan vastuullisuustyöhön muun muassa makuraatien, asiakaskyselyjen ja reseptikilpailun keinoin. © Palmia Oy

Osana ruokapalvelujen kestävyystyötä Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa (Varuke) on testattu asiakkaiden osallistamista kehitystyöhön. Tuloksena valmistuivat niin sanotut osallistamiskortit, joihin on koottu tärkeimmät opit osallistamisesta sekä siitä, miten ruokapalveluita voisi osallistamisen keinoin jatkossa kehittää. Kortteja voivat hyödyntää sekä julkiset että yksityiset ruokapalveluiden tuottajat. Myös koulut ja etenkin ravintola-alan oppilaitokset voivat soveltaa korttien oppeja ja ideoita.

Just Foodin pohjatieto käyttöön

Varuke -hankkeen osallistamisprojektissa ammennettiin oppeja myös Just Food -hankkeessa tehdystä työstä.

Keväällä 2021 Varuke-ruokapalvelutoimijat ottivat asiakkaansa mukaan ammattikeittiöiden vastuullisuustyöhön kehittämään ilmastokestäviä ruokapalveluja. Osallistamisprojektia koordinoivat Just Foodin tutkija Teea Kortetmäki ja tutkimusavustaja Riina Tykkyläinen Jyväskylän yliopistosta. He ovat mukana myös Just Food -hankkeen osallistavassa kouluruokatutkimuksessa Muuramessa testaamassa erilaisia tapoja osallistaa koululaiset ilmaston kannalta kestävämmän kouluruoan kehittämiseen. Koululaisten mukana olo on tarjonnut tärkeää pohjatietoa siitä, mihin erilaisissa osallistamisen muodoissa kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä niillä voidaan saavuttaa.

"Asiakkaiden osallistaminen tukee ruokapalvelun kestävyystyötä monin eri tavoin."

Muuramesta saadut opit osallistamisen merkityksestä ja siihen liittyvistä sudenkuopista välitettiin tiedoksi myös Varuke-ruokapalvelutoimijoille. Työtapa on kuitenkin syytä suunnitella huolella, jotta voidaan välttyä esimerkiksi näennäisosallistamiselta.

Kekseliäisyys huipussaan

Poikkeusolojen aiheuttamista haasteista huolimatta kehitysohjelman ruokapalvelutoimijat toteuttivat kevään aikana joukon mitä kekseliäämpiä osallistamisprojekteja.

"Ruokapalvelut osallistivat asiakkaitaan vastuullisuustyöhön muun muassa makuraatien, asiakaskyselyjen ja reseptikilpailun keinoin."

Mukaan pääsivät hyvin eri-ikäiset ruokapalvelun asiakkaat aina alakoululaisista ikäihmisiin. Myös ruokapalvelun oma henkilöstö sai oppia ja pääsi kokemaan paljon uutta.

Varuke-ruokapalvelutoimijat kokivat asiakkaiden osallistamisen varsin hyödyllisenä ja antoisana kokemuksena. Moni toimijoista aikookin soveltaa osallistamista eri tavoin myös jatkossa.

Vastuulliset ruokapalvelut on Savon koulutuskuntayhtymän/EkoCentrian(1 hallinnoima kolmivuotinen kehitysohjelma, joka tukee julkisten ruokapalvelujen tuottajia strategisen ja konkreettisen vastuullisuustyön toteuttamisessa. Varuke-ohjelmaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja se on kansallisen ilmastoruokaohjelman suurin hanke. Kehitysohjelmassa on mukana kymmenen eri kokoista ruokapalvelutoimijaa ympäri Suomea.(2

1) Yhteistyössä Ammattikeittiöosaajat ry:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän yliopiston, Motiva Oy:n ja Ruokatieto Yhdistys ry:n kanssa.

2) Arkea Oy, HY/Tvärminnen eläintieteellinen asema, Lempäälän kunnan ruokapalvelut, Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut, Kaarea Oy, Kajaanin Mamselli -liikelaitos, Palmia Oy, Salon kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut ja Tuusulan kunnan ruokapalvelut.

 

    Lisätietoja

    • tutkijatohtori Teea Kortetmäki, Jyväskylän yliopisto, etunimi.sukunimi@jyu.fi

    • Tulosta sivu