Uusi politiikkasuositus kannustaa päästövähennyksiin ja hiilensidontaan

Uutinen 27.4.2021 klo 13.39
© Pexels

Just food -hanke oli mukana antamassa viljeltyjen turve- ja kivennäismaiden toimenpidesuosituksia. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ovat yksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistamisen kohteista. Kansallista CAP-suunnitelmaa valmistellaan paraikaa keväällä 2021, joten nyt käyttöä on myös tutkimustiedolle.

Tähän vastatakseen seitsemän maatalouden ilmastokysymyksiä eri näkökulmista lähestyvää tutkimushanketta kokosi näkemyksiään yhteen ja haki vaikuttavuutta yhteisestä politiikkasuosituksesta.

Suosituksen pääviesti on, että maatalouden suurimmat ja nopeimmat päästövähennykset on mahdollista saavuttaa turvemaiden käytön muutoksilla, koska Suomessa ruuan alkutuotannon kasvihuonekaasupäästöistä noin puolet syntyy turvemaiden viljelystä. Politiikassa tulisi olla kannustimia esimerkiksi tuotantokykynsä menettäneistä turvemaapelloista luopumiseen.

Lisäksi tarvitaan keinoja kivennäismaille peltojen kasvukunnon lisäämiseen ja hiilensidonnan edistämiseen.

Koska ratkaisut ovat lopulta viljelijöiden käsissä, ei heidän näkemyksiään voida ohittaa politiikanteossa. Viljelijöitä onkin kuultu useassa hankkeessa ja heiltä on saatu arvokkaita ehdotuksia toimenpiteiksi ja niiden soveltamiseksi. Taloudellinen tuki uusien viljelymenetelmien kokeilemiseen ja korvaukset ilmastotoimista aiheutuviin tulonmenetyksiin luovat perustan toimien hyväksyttävyydelle.

Just food tutkii tulevaisuuden muutoksia

Pitkän aikavälin siirtymää kohti ilmastoviisasta ja kestävää maataloutta ja ruokajärjestelmää tutkitaan Just food -hankkeessa parhaillaan myös taloudellisen mallintamisen keinoin.

”Maatalouden sektoritason mallinnuksella arvioidaan ruokavalio-, tuotanto-, tulo- ja maankäyttömuutoksia eri kehityspoluissa vuoteen 2050 Suomen neljällä suuralueella”, kertoo tutkimusprofessori Heikki Lehtonen Lukesta.

Tuloksia työstetään ja muokataan parhaillaan ja niitä on odotettavissa syksyllä 2021.

Lue lisää

Lisätietoja

Politiikkasuosituksen teossa mukana olevat hankkeet:

  • SOMPA – Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät – avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään
  • Reilu Ruokamurros – Eriarvoisuuksien tunnistaminen ja ratkaiseminen matkalla kestävään, terveelliseen ja ilmastoviisaaseen ruokajärjestelmään (JUST FOOD)
  • MULTA – Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään
  • RATU – Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn
  • OPAL-Life – Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona
  • CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia
  • Turvepäästö – Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

Luonnonvarakeskus Luke, Suomen ympäristökeskus SYKE, Baltic Sea Action Group BSAG, E2 Tutkimus, Tyrsky-Konsultointi Oy, Jyväskylän yliopisto


  • Tulosta sivu