Suosituksia reiluun osallistamiseen

Uutinen 30.5.2024 klo 13.03
© Unsplash

Just food eli Reilu ruokamurros -hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on ollut viedä eteenpäin keskustelua reilusta ruokajärjestelmästä ja siihen liittyvästä politiikasta. Hankkeen aikana onkin käyty politiikkadialogia erilaisten ruokapolitiikkaan osallistuvien osapuolien kanssa useampaan otteeseen.

Tänä vuonna joukko erilaisia kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän ja hallinnon edustajia kokoontui yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa pohtimaan miten osallistumista politiikan ja strategioiden valmistelussa pitäisi kehittää, jotta voisimme saavuttaa reilumman ja kestävämmän ruokajärjestelmän. Keskustelun lähtökohtana oli ajatus osallisuudesta reiluuden toteuttamisen ytimessä.

Pohdinnan tuloksena, sekä nojaten hankkeessa aikaisemmin toteutettuihin haastatteluihin, nostamme esiin seuraavat kolme suositusta:

  1. Tunnista olennaiset osalliset.
  2. Suunnittele ja viesti osallistumisen eri vaiheet oikein, jotta vältät näennäisosallistamisen.
  3. Kokeile uusia tapoja ja jaa kokemukset.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Osallistumisen mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta voi parantaa tarjoamalla selkeitä ohjeistuksia ja tehtävänantoja etukäteen, kiinnittämällä huomiota hyvään fasilitointiin ja tarkoituksen mukaan valittuihin työskentelytapoihin. Suunnittelun ja fasilitoinnin rooli korostuu entisestään vaikeita ja osallistujia jakavia aiheita pohdittaessa.

Tärkeä osa osallistumista on viestinnän suunnittelu niin että se tavoittaa ymmärrettävällä tavalla erilaisia ihmisryhmiä. Selkokielisyys on yksi tärkeä keino tiedon välittämiseen laajemmalle yleisölle ja siten myös vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen.

Osallistumisen suunnittelun muistilista:

  • Selkeä viestintä osallistumisen tarkoituksesta ja vaikutuksista
  • Oikea-aikaisuus, riittävät reagointiajat, ja sitä kautta tarjotut aidot vaikuttamisen mahdollisuudet
  • Tilaisuuksien hyvä suunnittelu ja fasilitointi
  • Osallistujien resurssien huomiointi suunnittelussa

Lopulta ruokamurrosta pohdittaessa on hyvä muistaa, että se väistämättä tarkoittaa muutosta olemassa oleviin valtarakenteisiin ja uusien ja vaihtoehtoisten näkökulmien vahvistumista ja niiden aktiivista vahvistamista. Ruokajärjestelmän kestävyysmurros on kiistelty asia ja on tärkeää pyrkiä myös osallistumisen kautta vähentämään vastakkainasettelua ja lisäämään mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun.

Lue lisää

Lisätietoja

  • johtava tutkija Suvi Huttunen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu