Ruokajärjestelmän kestävyysongelmia ratkotaan yhteistyöllä

Uutinen 26.1.2024 klo 8.55
© Just food

Oikeudenmukainen siirtymä ilmastokestävään ja monimuotoisuutta suojelevaan ruokajärjestelmään voi tapahtua vain, jos ymmärrämme, miten ruokajärjestelmä toimii kokonaisuutena ja miten asiat vaikuttavat toisiinsa.

Koska ruokajärjestelmät ovat laajoja, monimutkaisia kokonaisuuksia, tutkimme ruokajärjestelmää ja siihen liittyviä kysymyksiä eri tieteenalojen yhteistyönä sen varmistamiseksi, että katsontakantamme pysyy riittävän laajana ja että osaamme huomioida myös esimerkiksi paikalliset olosuhteet tai ravitsemuksen haasteet vaikkapa eri ikäryhmillä.

Osana FOOD-ohjelmaa, toimitimme kansanedustajille ja ministeriöille tietopaketin Ratkaisuja Suomen ruokastrategiaan, joka kokoaa FOOD-ohjelman tutkimushankkeiden (Just food, Leg4Life ja MULTA) keskeisiä tutkittuun tietoon perustuvia viestejä päättäjien avuksi. Sitä voidaan myös hyödyntää, kun hallitusohjelmaan kirjattua ruuantuotannon kokonaisuutta ryhdytään maa- ja metsätalousministeriön johdolla edistämään Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -strategian valmistelussa.

Olemme myös tutkineet, millaiset ruokavaliot edistäisivät sekä ihmisten että ympäristön terveyttä ja hyvinvointia. Julkaisimme yhdessä Leg4Life tutkimushankkeen kanssa politiikkasuositukset siitä, miten yhteiskunnassa voidaan tukea siirtymistä ruokavalioihin, jotka tukevat näitä molempia.

Turvemaiden käyttö ruuantuotannossa on koko ruokajärjestelmää koskeva haaste Suomessa. Jotta turvemaiden käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjä voidaan vähentää, tarvitaan koko järjestelmän laajuisia muutoksia ja toimia, jotka huomioivat paikalliset, alueelliset ja kansalliset tarpeet. Kehitämme nyt kestäviä ja hyväksyttäviä ratkaisuja turvemaiden käyttöön yhdessä niiden kanssa, joita asia koskee ns. Living lab kokeilussa. Kokeilun tarkoituksena on kehittää yhdessä turvepeltojen viljelijöiden ja muiden ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa ohjauskeinoja, joiden avulla voidaan vähentää turvemaiden kasvihuonepäästöjä Suomessa.

Marjatta Selänniemi

Jatketaan yhdessä monipuolista ja rakentavaa työtä meitä kaikkia koskettavan ruokajärjestelmän tulevaisuudesta!

Marjatta Selänniemi, E2 Tutkimus, Just food -hankkeen vuorovaikutusvastaava


  • Tulosta sivu