Policy rekommendationer för matsystems rättvis omställning - Just Food Policy Brief publicerad

Uutinen 10.12.2020 klo 10.36

En rättvis matrevolution kräver en politik som samordnar olika mål samt ett brett deltagande, sammanfattar projektets första policy rekommendation, som är skriven av experter från olika discipliner.

Att dämpa och anpassa sig till klimatförändringen kräver stora förändringar i livsmedelssystemet. Med tanke på omfattningen av de nödvändiga ändringarna är det motiverat att tala om en övergång som gäller hela systemet, det vill säga en matrevolution. En rättvis övergång beaktar klimatåtgärdernas inverkan på näringsintaget, utkomsten och miljön.

Läs mer eller ladda ner policy rekommendationen från issuu.com.

Policy rekommendationen finns också på finska och på engelska.

Mer information

  • Minna Kaljonen Forskningsprofessor och Just food -projektets projektchef, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@syke.fi

  • Tulosta sivu