Matkalla reiluun, ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään

Uutinen 28.6.2023 klo 9.54
© Just food

Vakaan ruokaturvan perustana on hyvin toimiva, reilu ja kestävä ruokajärjestelmä. Kestävä, toimiva ja kansanterveyttä edistävä ruokajärjestelmä on myös osa kokonaisturvallisuutta.

Just food -tutkimus on painottanut tarvetta saada Suomeen kansallinen strategia, joka tukisi siirtymää kohti oikeudenmukaisempaa, monimuotoisuutta suojelevaa ja ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Olemme pitäneet tätä esillä kevään aikana lukuisissa eri yhteyksissä, mm. lehtikirjoituksissa ja yhteistyössä FOOD-ohjelman kanssa tehdyssä videossa.

"Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä muille maille."

Uuteen hallitusohjelmaan on nyt ilahduttavasti kirjattu tarve ruoantuotannon pitkän aikavälin strategialle. Strategian laadinnassa on tärkeää huomioida ruokajärjestelmä kokonaisuutena. Oikeudenmukainen siirtymä ilmastokestävään ja monimuotoisuutta suojelevaan ruokajärjestelmään voi tapahtua vain, jos ymmärrämme, miten ruokajärjestelmä toimii kokonaisuutena ja miten asiat vaikuttavat toisiinsa.

Suomi voi toimia tässä suunnannäyttäjänä muille maille. Eri skenaarioiden monipuolinen ja osallistava tarkastelu eri arvoketjujen ja alueiden välillä auttaa erilaisten visioiden työstämisessä sekä suuntaamaan resurssit ja toimet vaikuttavasti.

Ruokajärjestelmää ja sen oikeudenmukaisuuskysymyksiä tutkitaan jo monien tieteenalojen yhteistyönä sen varmistamiseksi, että katsontakanta on riittävän laaja ja läpileikkaava. Hallitusohjelmaan kirjatun ruoantuotannon strategian vastuutahojen kannattaa hyödyntää tutkijoiden osaaminen ja aiheeseen liittyvä monipuolinen tutkimustieto strategian valmistelussa.

Hyvää kesää!

Marjatta Selänniemi, E2 Tutkimus, Just food -hankkeen vuorovaikutusvastaava


  • Tulosta sivu