Living lab -työpajassa viljelijät, paikalliset asiantuntijat ja tutkijat pohtivat yhdessä turvemaiden kestävää käyttöä

Uutinen 25.1.2024 klo 14.23
Iloisia tunnelmia Nurmeksen työpajassa. Kuvassa Living lab tutkimuksen vetäjä Ellen Huan-Niemi (vas.), vuorovaikutusvastaava Marjatta Selänniemi sekä Living lab mentorit Kari Tolvanen ja Ilona Alhoniemi. © Just food

Suomessa on paljon turvemaita ja niiden viljely aiheuttaa keskimäärin enemmän ilmastopäästöjä kuin kivennäismaiden viljely. Jotta turvemaiden käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjä voidaan vähentää, tarvitaan koko järjestelmän laajuisia muutoksia ja toimia, jotka huomioivat paikalliset, alueelliset ja kansalliset tarpeet.

Tähän liittyen, Just food järjesti marraskuussa 2023 turvemaiden kestävää käyttöä pohtivan työpajan Nurmeksessa. Työpajassa parikymmentä viljelijää, paikallista asiantuntijaa ja tutkijaa pohtivat, millaiset turvemaiden käytön ratkaisut olisivat samaan aikaan sekä viljelijöille kannattavia että ilmastolle hyviä. Tutkijoiden alustusten jälkeen ohjelman pääpaino oli osallistujien omilla näkemyksillä turvemaihin liittyvissä kysymyksissä.

Tutkija Ari Paloviita (kuvassa vasemmalla) Jyväskylän yliopistosta pyysi osallistujia järjestämään erilaisia turvamailla tehtäviä toimia niiden toteuttamiskelpoisuuden mukaan. Työvälineinä osallistujilla matkapuhelimet ja Mentimeter sovellus. © Just food

Sekä tutkijat, viljelijät että sidosryhmien edustajat kokivat työpajan mielenkiintoisena ja omia näkökulmia laajentavana. Todettiin myös, että koska alueet ovat erilaisia, yksi ratkaisu ei voi sopia kaikille turvemaille, vaan ratkaisuissa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet.

Työpaja on osa Living lab -tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää yhdessä ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa ohjauskeinoja, joiden avulla voidaan vähentää turvemaiden kasvihuonepäästöjä Suomessa.

Lue lisää

Lisätietoja

  • Living lab johtaja: erikoistutkija Ellen Huan-Niemi, Luonnonvarakeskus, puh. +358 29 532 6143, etunimi.sukunimi@luke.fi

  • Tulosta sivu