Just food -hankkeen konsortiopäivillä nivottiin yhteen tähän mennessä saatuja tuloksia

Uutinen 4.10.2021 klo 8.23
Konsortiokokouksen osallistujia etänä ja paikan päällä. © Katja Lepistö

Just food -hankkeen järjestyksessä viides konsortiokokoontuminen järjestettiin 27.–28.9.2021 hybriditapahtumana Helsingin Viikissä sekä verkossa. Reilua ruokamurrosta tutkivan hankkeen taivalta on nyt takana kaksi vuotta ja konkreettisia tuloksia valmistuu kaikissa hankekonsortion kuudessa työpaketissa, vaikka koronatilanne onkin viivästyttänyt esimerkiksi joitain kenttätutkimuksia. Nyt on hyvä aika pysähtyä katsomaan kokonaiskuvaa.

Tämän syksyn konsortiopäivien päätavoitteena oli tuoda kaikkien eri työpakettien työt yhteisen pöydän ääreen. Kaksipäiväisen seminaarin aikana jokainen työpaketti esitteli tähänastisen työnsä päätuloksia reilun ruokamurroksen edistämiseksi. Aiheesta syntyi hyvää keskustelua, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miten jokaisen työ on kytköksissä yhteiseen maaliin pääsemisessä.

”Ymmärrämme kokonaisuudesta nyt jo paljon enemmän ja olemme saaneet luotua yhteisen viitekehyksen ja määriteltyä kriteereitä, eli puhumme jo aika pitkälti yhteistä kieltä”, sanoo hankkeen johtaja Minna Kaljonen SYKEstä.

Empiirinen tutkimus on täydessä vauhdissa. Edistysaskelia on otettuesimerkiksi mallinnustyössä ja murrospolkuajattelussa olemme päässeet hyvin eteenpäin.

Myös muissa tapaustutkimuksissa on edetty hyvin, esimerkiksi kouluruokatutkimukseen ja kumppanuusmaatalouteen liittyvät projektit ovat edenneet. Politiikkadialogia on käyty aktiivisesti ja olemme saaneet paljon huomiota erilaisten ruokajärjestelmän toimijoiden keskuudessa.

Tulevan vuoden aikana yhdessä tehty työ nivotaan konkreettiseksi paketiksi ja julkaistaan myös raportin muodossa. Tätä varten on tärkeää tunnistaa mitä koko hankkeessa on jo saatu aikaan ja miten se suhteutuu hankkeen päätavoitteeseen: miten siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti?

Yhteinen kartoitus tuo myös ilmi sen, minkälaista tutkimusta vielä tarvitaan lisää, onko kenties jotain sokeita kohtia, jotka tarvitsevat vielä erityistä huomiotamme? Suunnittelemme mm. näiden pohjalta hankkeen loppupuoliskon tapaustutkimuksia, jatkotyöstämme politiikkadialogia ja testaamme nk. reiluustyökalua ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa.

Tutkimustyö sekä tuloksista kirjoittaminen jatkuu tiiviisti. Koronatilanteen toivottavasti hälventyessä pääsemme toteuttamaan myös fyysisiä kohtaamisia esimerkiksi Just food Talks-tilaisuuksien muodossa. Tästä on hyvä jatkaa!

Lisätietoja

  • Just food -hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 252
  • Just food -hankkeen vuorovaikutusvastaava, vanhempi asiantuntija Marjatta Selänniemi, E2 Tutkimus, etunimi.sukunimi@e2.fi, puh. 050 365 1481

  • Tulosta sivu