Eteenpäin kuin juna, koronasta huolimatta!

Uutinen 16.11.2020 klo 11.00
© Just food/SYKE

Onpa ollut vuosi! Just foodissakin on jouduttu opettelemaan joustavuutta, epävarmuuden sietoa ja uudenlaisia työskentelytapoja. Hankaluuksista huolimatta eteenpäin on menty.

Haastatteluista ja tapaamisista riippuvainen aineistonhankinta on kärsinyt, peltojen monimuotoisuuden kartoitus on puolestaan edennyt hyvin. Mallintaminen sekä reiluuskäsitteistön luominen sujuvat ilman joukkotapaamisiakin. Monet kontaktit on pystytty hoitamaan verkossa tai puhelimitse, mutta kansainväliset konferenssit ovat käytännössä jäissä.

Vaikka kokemus verkkotyöskentelystä erilaisilla alustoilla on karttunut vuoden varrella, teknisiä ongelmia tilaisuuksien järjestämisessä sattuu edelleen, ja ne harmittavat. Lisäksi ihmisten kasvokkain kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta inspiroitumista on vaikea korvata.

Kiinnostus reiluusasioita kohtaan on kasvanut matkan varrella. Alustus- ja kirjoituspyyntöjä on hankkeemme tutkijoille tullut paljon. Olemme vastanneet niihin parhaan kykymme mukaan, ja niin teemme myös jatkossa. Tieto on tarkoitettu käyttöön, ei hyllyyn.

Tiedon levittämiseksi julkaisimme myös ensimmäisen politiikkasuosituksemme ja aloitimme Ruoka murroksessa -podcastit. Odotamme innolla palautetta!

Vuonna 2021 pääsemme jo kunnolla jakamaan tutkimustemme tuloksia. Uutta tietoa on tulossa muun muassa maidontuottajien ilmastoajatuksista, reiluuden periaatteista ja kriteereistä sekä kumppanuusmaatalouden uusista tuulista. Mallinnustuloksia syntyy ruokavaliomuutosten vaikutuksista ravitsemukseen ja maatalouteen. Kunhan brasilialaiset kumppanimme pääsevät haastattelemaan soijanviljelijöitä, kasvaa ymmärrys myös soijan tuotantoketjuista.

Tiedon tuottajan ja tarvitsijan kohtaaminen on keskeistä. Ongelmia aiheuttaa usein se, että päätöksenteon suunnitteluprosessit eivät etene yhtä jalkaa tutkimushankkeiden kanssa. Siksi strategisen tutkimuksen lähestymistapa on niin tärkeä: työtä tehdään pitkin matkaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Näin tutkimuskysymykset täsmentyvät ja tutkimuksen näkökulmia välittyy päätöksenteon käyttöön.

Reilu ruokamurros -hanke täyttää kohta puolitoista vuotta. Vietämme syntymäpäiväämme työn merkeissä.

Kaisa Karttunen, Just food -hankkeen vuorovaikutusvastaava ja tutkija, e2 Tutkimus


  • Tulosta sivu