Aamukahvia ja tutkimustuloksia

Uutinen 28.3.2022 klo 14.29
Liisa Valsta esitteli ruokavaliomuutosten vaikutuksia ravintoaineiden saantiin. © Anni Savikurki

Just foodin tutkimus on lähestulkoon puolessa välissä. Halusimme esitellä ja keskusteluttaa uusimpia tuloksiamme eri hallinnonalojen kanssa – tällä kertaa lähitapaamisessa.

Lasipalatsilla 25.3.2022 järjestetyn aamukahvitilaisuuden avasi Teea Kortetmäen katsaus oikeudenmukaisuuden periaatteisiin ruokamurroksessa. Suurta kiinnostusta ja kiitostakin herätti toistaiseksi vielä teknisessä viimeistelyssä oleva työkalu, joka auttaa reiluuden näkökulmien huomioon ottamiseen esimerkiksi ilmastotoimien suunnittelussa.

Ruokamurroksen muutoksia ravitsemukseen sekä maatalouteen ja maankäyttöön esittelivät Liisa Valsta ja Jyrki Niemi. Tutkimuksessa hyödynnetään Just foodissa luotuja murrospolkuja, joiden kautta päästövähennysten vaikutuksia voidaan tarkastella.

Oikeudenmukaisen politiikan tekemisen periaatteita esitteli puolestaan Suvi Huttunen. Tärkeässä osassa ovat eri näkemysten kuunteleminen sekä läpinäkyvyyden ja perustelujen tarjoaminen. Yhtenä huomiona myös se, että oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa voidaan edistää laatimalla sektoreita läpileikkaavia politiikkakokonaisuuksia, jolloin yksittäisen politiikan ei välttämättä tarvitse olla kaikista näkökulmista tarkasteltuna täysin oikeudenmukainen, vaan oikeudenmukaisuus saavutetaan eri politiikkoja yhdistelemällä.

Tutkimustyömme jatkuu – ollaan kuulolla!

Eettisiä näkökulmia maatalouden ja ilmastonmuutoksen väliseen suhteeseen tarjoilee julkaisussaan Teea Kortetmäki. © Anni Savikurki

Lisätietoja

  • hankkeen johtaja Minna Kaljonen, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • vuorovaikutusvastaava Marjatta Selänniemi, etunimi.sukunimi@e2.fi

  • Tulosta sivu